Simptome ale infarctului miocardic

Niciun comentariu Share:

1. Precestetica ?i performan?a infarctului miocardic?

Performan?a infarctului miocardic este esen?ial? legat? de esen?? Infarctul condi?ionat Medicina occidental? include tratamentul general, tratamentul anti -miocardic de ischemie, tratamentul de renovare ?i alte tratament medicamentos, cum ar fi reglarea gr?similor. Dovada -Dovezile medicale bazate pe medicina tradi?ional? chinez? arat? c? medicina tradi?ional? chinez? are un efect bun asupra amelior?rii simptomelor durerii toracice ?i a medicamentelor utilizate frecvent, cum ar fi pilula de baoxin? de mosc.

Odat? ce arterele coronare au o ?ngustare sever? sau o ocluzie multipl?, va exista un alimentat de s?nge insuficient la inima inimii. ?n acest moment, nu exist? suficient oxigen de s?nge pentru a furniza mu?chiul miocardic, celulele miocardice va fi treptat necrotic, iar mu?chii miocardici vor ap?rea. Infarct.
Clinic, pentru pacien?ii cu aport insuficient de s?nge la inim?, medicamentele ?n primul r?nd utilizate ?n primul r?nd sunt nitroglicerina, dar nitroglicerina are, de asemenea, contraindica?ii, cum ar fi glaucomul, hipotensiunea sau cefaleea ?i ame?elile cauzate de aceasta. ?n acest moment, pute?i alege ?Calea clinic? de reabilitare a inimii” pentru a recomanda droguri -Musk Baochen Pill.
Precursorul ?i manifestarea infarctului miocardic tipic stocheaz? durerea ?n prima zon? a inimii sau a spatelui sternului. ?n general, durerea toracic? este similar? cu cea a aliment?rii cu s?nge, dar gradul este mai mult Sever?, durerea este presat?, iar timpul este mai lung, de obicei mai mult de 20 mai mult de 20 ?n c?teva minute, pute?i radia la bra?ul superior st?ng, partea mandibular?, g?tul sau um?rul ?i spatele, iar utilizarea nitroglicerinei este Nu este u?or de u?urat. Este adesea ?nso?it de simptome precum grea??, v?rs?turi, transpira?ie ?i dispnee.
Datorit? caracteristicilor infarctului miocardic ?i a ratei mari de mortalitate, odat? ce pacientul ?nainte ?i manifest?rile infarctului miocardic ar trebui s? se ?ntind? imediat, aminti?i -v? de dou? 120, Dial 120, deschide?i canalul verde ?i s? se str?duiasc? s? fie ?n 120 de minute. Salvare ?i tratament, depune eforturi maxime pentru a reduce mortalitatea ?i rata rezidual? a pacien?ilor. . . Emo?iile, renun?area la fumat ?i alcool, exerci?ii fizice adecvate, ar trebui s? aleag? medicamente sigure ?i fiabile, eficiente din punct de vedere al costurilor.

Precursorul ?i manifestarea infarctului miocardic este durerea pe pieptul st?ng al inimii ?i pieptului, durerea de spate ?n spatele durerii de spate ?n fa?a durerii de spate, transpira?ia pe cap ?i durerea ?n inim?. Esen?? Manifest?rile infarctului miocardic sunt legate de dimensiunea zonei de infarct, a piesei, a vitezei de dezvoltare ?i a func?iei de baz? ale inimii. Cu toate acestea, simptomul s?u cel mai frecvent este durerea. Infarctul condi?ionat Medicina occidental? include tratamentul general, tratamentul anti -miocardic de ischemie, tratamentul de renovare ?i alte tratament medicamentos, cum ar fi reglarea gr?similor. Dovada -Dovezile medicale bazate pe medicina tradi?ional? chinez? arat? c? medicina tradi?ional? chinez? are un efect bun asupra amelior?rii simptomelor durerii toracice ?i a medicamentelor utilizate frecvent, cum ar fi pilula de baoxin? de mosc.
2. Care sunt precursorii infarctului miocardic
Care sunt infarctul miocardic:

manifest?ri clinice ale infarctului miocardic acut
(Fenomen de vitez?)
Aproximativ 20 % p?n? la 60 % dintre pacien?i au simptome prefixe, care sunt cel mai frecvent frecvente pentru angina pectoral? ?i / sau angin? pectoral?, care se poate manifesta ?i ca av?nd disconfort toracic ?n timpul repausului sau activit??ii mai u?oare .
2. Pe l?ng? simptomele tipice de infarct miocardic ale durerii pieptului ?i a etan?eit??ii, exist? ?i dureri ?n piept pentru a alternativ? alternativ? ?n mod repetat pe atacuri repetate ?i este dificil s? se stabileasc? care este durerea toracic? care provoac? infarct miocardic; v?rstnici; peste 70 de ani.
3. Alte simptome
Aproximativ 50 % dintre pacien?i pot avea grea?? ?i v?rs?turi, ceea ce este deosebit de frecvent la pacien?ii cu infarct de perete mai mic; c??iva vor avea, de asemenea, sughi?e refractare; altele pot fi ?n continuare extrem de slabe ?i pot fi ?i ei fi ?nc? extrem de slab ?i slab. Transpira?ie rece, palpita?ii ?i chiar muribund.
4. Simptome
Semne conexe cu modific?rile dinamicii s?ngelui, modific?rile electrocardiogramei ?i deteriorarea structurii ?esutului cardiac al pacientului.

] C?nd vor sosi infarctul miocardic, care vor ap?rea trei semne?
Durerea toracic? general? apare de obicei, iar durata este relativ lung?; ?n acela?i timp, se va produce ?i dureri abdominale superioare; ?n cazuri severe, va provoca febr? ?n ?ntregul corp, apoi va fi ?nso?it? de grea?? ?i va fi ?nso?it? de grea?? ?i v?rs?turi. Prin urmare, asigura?i -v? c? acorda?i aten?ie.

1. Durere ?n zona frontal? a inimii: boala apare ?n inim?. ?n timpul procesului de dezvoltare, inima va trimite ?n t?cere un semnal pentru ajutor. Dac? sim?i?i disconfortul ?n Zona frontal? a inimii, ar trebui s? verifica?i imediat. Se strecoar? durerea ?n zona frontal? a inimii. Acesta este un semnal comun al bolii, ceea ce indic? faptul c? infarctul miocardic poate fi ?n proces de dezvoltare. 2. C?ldura ?i ?ntregul corp de disconfort: sim?i?i ?ntregul corp care este inconfortabil ?i chiar au simptome proaste ale febrei corpului. Ar trebui s? fi?i ?i aten?i la infarctul miocardic. Inima este un grad ridicat de v?t?mare. ?n procesul de debut, func?ia inimii este deteriorat?, func?ia fiziologic? nu poate fi finalizat?, iar disconfortul fizic este evident ?i va exista un disconfort inconfortabil ?n ?ntregul corp. 3. Grea?? ?i v?rs?turi: Dup? ce a amenin?at s?n?tatea infarctului miocardic, se emite un semnal pentru ajutor. Mul?i pacien?i prezint? grea?? ?i v?rs?turi, dar atunci c?nd inima ofer? ?n t?cere aceste oportunit??i, mul?i oameni aleg s? o vad?. Vomitarea poate doar M?nca?i lucruri rele, f?r? a acorda aten?ie bolii inimii, poate aduce daune fizice mai grave ?n timpul dezvolt?rii continue a infarctului miocardic.

Previous Article

St?p?ne?te Metoda de fitness ?tiin?ific? Efectul de fitness, jum?tate -munc?

Next Article

Infarctul miocardic va l?sa sechele?